Terapeuci

mgr Magdalena Lachowska

mgr Magdalena Lachowska

Logopeda, Neurologopeda, Terapeuta Wczesnej Interwencji

+48 512 079 772

Pracuję z dziećmi od ponad 20 lat. Jestem neurologopedą, logopedą, terapeutą wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka, oligofrenopedagogiem oraz dyplomowanym nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej…

 

czytaj więcej

mgr Renata Fijałkowska

mgr Renata Fijałkowska

Psycholog, Terapeuta SI

+48 662 532 557

Jestem mgr psychologii specjalności klinicznej
i mgr pedagogiki resocjalizacyjnej. Prowadzę terapię psychologiczną osób dorosłych, dzieci, młodzieży oraz terapię integracji sensorycznej (SI). Ukończyłam studia wyższe na kierunku psychologia…

 

czytaj więcej

mgr Ewa Kraus

mgr Ewa Kraus

Psycholog, Terapeuta Rodzin, Terapeuta SI

+48 668 637 261

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracowałam w miejscach, gdzie zawsze mogłam towarzyszyć klientom w drodze do rozwiązania ich problemów. Przez 22 lata
i nadal pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej…

czytaj więcej

mgr Marcin Mościński

mgr Marcin Mościński

Psycholog

+48 661 425 308

Ukończyłem psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swojej pracy zawodowej zajmuję się głównie terapią indywidualną, małżeńską i terapią rodzin. Na bieżąco podnoszę swoje kwalifikacje, obecnie jestem
w trakcie kształcenia…

czytaj więcej

Dobrze Państwo trafili Jeżeli:

Potrzebujecie

  • terapii logopedycznej dla swojego dziecka
  • diagnozy i specjalistycznej terapii SI dla dziecka
  • profesjonalnej konsultacji, porady lub terapii psychologicznej

Macie

  • wątpliwości dotyczące rozwoju dziecka, jego wymowy oraz trudności w nauce
  • problemy z sytuacją kryzysową, traumą, fobią, lękiem
  • kogoś w rodzinie dotkniętego deficytem mowy ( jąkanie, udary, urazy mózgu)

Martwicie się

  • trudnościami szkolnymi lub zachowaniem swojego dziecka
  • niską samooceną, która jest powodem Twoich niepowodzeń

„Terapia dysleksji Metodą Warnkego”

Metoda Warnkego to kompleksowa diagnostyka i terapia dysleksji, zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD) wykorzystująca oddziaływanie wielokierunkowe, angażujące nie tylko wzrok i słuch, ale także funkcje motoryczne.

 

Metoda Warnkego

Metoda Warnkego to kompleksowa terapia wykorzystująca oddziaływanie wielokierunkowe, w celu usprawnienia funkcji nie tylko wzrokowych i słuchowych, ale także motorycznych. Opiera się na pracy z użyciem wysokiej klasy medycznych narzędzi diagnostycznych i treningowych. Ukierunkowana jest na poprawę funkcji, które odpowiadają za naukę czytania i pisania.

 

WYNIKI PRÓB DIAGNOSTYCZNYCH WYZNACZAJĄ POZIOMY ZADAŃ,
OD KTÓRYCH POWINNA ROZPOCZĄĆ SIĘ TERAPIA.

 

Funkcje poddawane diagnozie i treningowi:

Próg kolejności wzrokowej – odpowiada za precyzyjne porządkowanie ciągów bodźców wzrokowych,

Próg kolejności słuchowej – odpowiada za precyzyjne porządkowanie ciągów bodźców słuchowych (pomaga w rozumieniu mowy),

Słyszenie kierunkowe – odpowiada za dokładne słyszenie ważnych informacji na tle innych dźwięków (np. w czasie lekcji – głos nauczyciela na tle odgłosów w sali),

Różnicowanie tonów – odpowiada za umiejętność różnicowania samogłosek i dekodowania melodii mowy,

Synchroniczne wystukiwanie rytmu – umiejętność wykształcona dzięki koordynacji słuchowo–motorycznej, która świadczy o efektywnej koordynacji półkul mózgowych (pomaga w usprawnianiu koordynacji ucho-ręka, przekłada się na poprawę tempa pracy
w czasie lekcji),

Czas reakcji z wyborem – umiejętność szybkiej i trafnej reakcji przy wyborze jednej z wielu możliwości, nabyta dzięki koordynacji słuchowo – motorycznej (umiejętność ta decyduje o czasie rozpoznawania fonemów i grafemów, jest ona istotna w procesach decyzyjnych),

Test wzorca częstotliwości – umiejętność konieczna do wyróżniania słów w wypowiedzi, do segmentowania ciągłego potoku mowy i rozpoznawania treści wypowiedzi na poziomie niejęzykowym,

Test wzorca czasowego – umiejętność przekładania rytmu mowy na informacje, umiejętność ta stanowi, obok rozpoznawania wysokości tonów, kolejną ważną zdolność do segmentowania ciągłego potoku mowy przy rozpoznawaniu treści wypowiedzi na poziomie niejęzykowym (prozodia),

Koordynację oko – ręka – odpowiada za dokładną grafomotorykę, ćwiczenie koordynacji oko-ręka pomaga poprawić graficzną stronę pisma,

Zdolność do zapamiętywania krótkotrwałego – umiejętność niezbędna do czytania ze zrozumieniem sensu, próba ta pomaga ocenić umiejętność krótkotrwałego zapamiętywania przez ucznia sylab i słów w procesie czytania,

Selektywność percepcji – umiejętność różnicowania dźwięków mowy w oparciu o informacje uzyskane w toku czasowego ich przetwarzania (umiejętność jest niezbędna dla bezbłędnego rozróżniania głosek o podobnym brzmieniu, szczególnie spółgłosek),

Czytanie psudotekstów – pomaga ocenić strategię, jaką posługuje się dziecko w czasie czytania oraz pozwala na sprawdzenie tempa i poprawności czytania,

Spostrzeganie dynamiczne – umiejętność ważna dla niezakłóconego szybkiego czytania, polegająca na precyzyjnym w przestrzeni i czasie sterowaniu sześcioma mięśniami służącymi do kierowania każdym okiem,

Literowanie wzrokowe – umiejętność pomagająca w opanowaniu prawidłowej pisowni, jest to umiejętność do wizualnego wyobrażenia sobie całego słowa.

 

Opracowała

Magdalena Lachowska

w oparciu o www.biomed.org.pl i metodawarnkego.pl

Aktualności

ROZWÓJ FUNKCJI WZROKOWYCH I SŁUCHOWYCH

ROZWÓJ FUNKCJI WZROKOWYCH I SŁUCHOWYCH Rozwój tych funkcji ma charakter wielozmysłowy i zależy od: – poziomu rozwoju i integracji układów sensorycznych, – zdolności intelektualnych, – ogólnej koordynacji ruchowej, – znajomości […]

RACZKOWANIE

RACZKOWANIE Raczkowanie odgrywa ważną rolę w kształtowaniu funkcji wzrokowych poprzez: – stymulację przedsionkową, – zdobywanie orientacji w stronach i schemacie ciała, – doskonalenie koordynacji okoruchowej, – rozwój współpracy międzypółkulowej, – […]

JAK WAŻNY JEST RUCH W ŻYCIU DZIECKA?

JAK WAŻNY JEST RUCH W ŻYCIU DZIECKA? Dziecko poprzez aktywność ruchową poznaje otaczający świat. W pierwszym roku życia niemowlę opanowuje nowe wzorce ruchowe, które są związane przede wszystkim z kształtowaniem […]

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2018 życzy zespół Stokrotka Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne😊 Magdalena Lachowska, Renata Fijałkowska, Ewa Kraus i Marcin Mościński

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2018 życzy zespół Stokrotka Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne😊 Magdalena Lachowska, Renata Fijałkowska, Ewa Kraus i Marcin Mościński Facebook

Niechaj spełnią się marzenia i nadzieje, które niosą ze sobą Święta Bożego Narodzenia i nadchodzący Nowy Rok .

Niechaj spełnią się marzenia i nadzieje, które niosą ze sobą Święta Bożego Narodzenia i nadchodzący Nowy Rok . Tego życzy Zespół STOKROTKA Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne_ Magdalena Lachowska, Renata Fijałkowska, Ewa Kraus […]

PERCEPCJA SŁUCHOWA

PERCEPCJA SŁUCHOWA Zdolność percepcji dźwięków rozwija się w ciągu życia dziecka i zależy od stanu CUN, w tym analizatora słuchowego, na który składają się: -ucho, -droga nerwowa prowadząca bodźce do […]

OBJAWY ZABURZEŃ PERCEPCJI WZROKOWEJ

OBJAWY ZABURZEŃ PERCEPCJI WZROKOWEJ Opóźnienia i zaburzenia percepcji wzrokowej u dzieci wg Haliny Spionek mogą charakteryzować się globalnym opóźnieniem lub zaburzeniem funkcji kierunkowej, która ma związek z rozwojem orientacji przestrzennej. […]

PERCEPCJA WZROKOWA

PERCEPCJA WZROKOWA To zdolność do rozpoznawania i rozróżniania bodźców wzrokowych, które znajdują się w naszym polu widzenia, a także ich interpretowanie. Największe znaczenie dla rozwoju zdolności uczenia się mają następujące […]

METODA WARNKEGO

METODA WARNKEGO Fred Warnke opracował metodę terapeutyczną przeznaczoną dla dzieci z trudnościami w czytaniu, pisaniu i mówieniu. Celem tej metody jest kompleksowa pomoc dzieciom z: – dysleksją, – przetwarzaniem słuchowym, […]

Więcej