UWAGA

Szanowni Państwo od 1 czerwca 2020 rozpoczynamy spotkania
z zasadami szczególnego bezpieczeństwa. Zapraszamy serdecznie 🙂

* przed spotkaniem terapeuta przeprowadzi telefonicznie ankietę, której wynik pozwoli wrócić na terapię,

* na zajęcia zapraszamy zdrowych pacjentów i ich opiekunów,

* prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia,

* nie korzystamy z poczekalni,

* każdy terapeuta ma 15 minut przerwy na wszystkie czynności dezynfekcyjne,

* pracujemy w przyłbicach lub maseczkach,

* po każdych zajęciach wietrzymy salę, dezynfekujemy dłonie, sprzęt i powierzchnię, z którą mieliśmy styczność podczas terapii,

* po wejściu do gabinetu jest do Państwa dyspozycji płyn do dezynfekcji oraz inne środki mycia rąk.

Zespół STOKROTKA Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne

 

Terapeuci

mgr Magdalena Lachowska

mgr Magdalena Lachowska

Logopeda, Neurologopeda, Terapeuta Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka, Certyfikowany Terapeuta Metody Warnkego

+48 512 079 772

Pracuję z dziećmi od ponad 20 lat. Jestem neurologopedą, logopedą, terapeutą wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka, oligofrenopedagogiem oraz dyplomowanym nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej…

 

czytaj więcej

mgr Renata Fijałkowska

mgr Renata Fijałkowska

Psycholog, Terapeuta SI

+48 662 532 557

Jestem mgr psychologii specjalności klinicznej
i mgr pedagogiki resocjalizacyjnej. Prowadzę terapię psychologiczną osób dorosłych, dzieci, młodzieży. Ukończyłam studia wyższe na kierunku psychologia…

 

czytaj więcej

mgr Ewa Kraus

mgr Ewa Kraus

Psycholog, Terapeuta Rodzin, Terapeuta SI

+48 668 637 261

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracowałam w miejscach, gdzie zawsze mogłam towarzyszyć klientom w drodze do rozwiązania ich problemów. Przez 22 lata
i nadal pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej…

czytaj więcej

Dobrze Państwo trafili Jeżeli:

Potrzebujecie

  • terapii logopedycznej dla swojego dziecka
  • terapii metodą Warnkego
  • profesjonalnej konsultacji, porady lub terapii psychologicznej

Macie

  • wątpliwości dotyczące rozwoju dziecka, jego wymowy oraz trudności w nauce
  • problemy z sytuacją kryzysową, traumą, fobią, lękiem
  • kogoś w rodzinie dotkniętego deficytem mowy ( jąkanie, udary, urazy mózgu)

Martwicie się

  • trudnościami szkolnymi lub zachowaniem swojego dziecka
  • niską samooceną, która jest powodem Twoich niepowodzeń

„Terapia dysleksji Metodą Warnkego”

Metoda Warnkego to kompleksowa diagnostyka i terapia dysleksji, zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD) wykorzystująca oddziaływanie wielokierunkowe, angażujące nie tylko wzrok i słuch, ale także funkcje motoryczne.

 

Metoda Warnkego

Metoda Warnkego to kompleksowa terapia wykorzystująca oddziaływanie wielokierunkowe, w celu usprawnienia funkcji nie tylko wzrokowych i słuchowych, ale także motorycznych. Opiera się na pracy z użyciem wysokiej klasy medycznych narzędzi diagnostycznych i treningowych. Ukierunkowana jest na poprawę funkcji, które odpowiadają za naukę czytania i pisania.

WYNIKI PRÓB DIAGNOSTYCZNYCH WYZNACZAJĄ POZIOMY ZADAŃ,
OD KTÓRYCH POWINNA ROZPOCZĄĆ SIĘ TERAPIA.

Funkcje poddawane diagnozie i treningowi:

Próg kolejności wzrokowej – odpowiada za precyzyjne porządkowanie ciągów bodźców wzrokowych,

Próg kolejności słuchowej – odpowiada za precyzyjne porządkowanie ciągów bodźców słuchowych (pomaga w rozumieniu mowy),

Słyszenie kierunkowe – odpowiada za dokładne słyszenie ważnych informacji na tle innych dźwięków (np. w czasie lekcji – głos nauczyciela na tle odgłosów w sali),

Różnicowanie tonów – odpowiada za umiejętność różnicowania samogłosek i dekodowania melodii mowy,

Synchroniczne wystukiwanie rytmu – umiejętność wykształcona dzięki koordynacji słuchowo–motorycznej, która świadczy o efektywnej koordynacji półkul mózgowych (pomaga w usprawnianiu koordynacji ucho-ręka, przekłada się na poprawę tempa pracy
w czasie lekcji),

Czas reakcji z wyborem – umiejętność szybkiej i trafnej reakcji przy wyborze jednej z wielu możliwości, nabyta dzięki koordynacji słuchowo – motorycznej (umiejętność ta decyduje o czasie rozpoznawania fonemów i grafemów, jest ona istotna w procesach decyzyjnych),

Test wzorca częstotliwości – umiejętność konieczna do wyróżniania słów w wypowiedzi, do segmentowania ciągłego potoku mowy i rozpoznawania treści wypowiedzi na poziomie niejęzykowym,

Test wzorca czasowego – umiejętność przekładania rytmu mowy na informacje, umiejętność ta stanowi, obok rozpoznawania wysokości tonów, kolejną ważną zdolność do segmentowania ciągłego potoku mowy przy rozpoznawaniu treści wypowiedzi na poziomie niejęzykowym (prozodia),

Koordynację oko – ręka – odpowiada za dokładną grafomotorykę, ćwiczenie koordynacji oko-ręka pomaga poprawić graficzną stronę pisma,

Zdolność do zapamiętywania krótkotrwałego – umiejętność niezbędna do czytania ze zrozumieniem sensu, próba ta pomaga ocenić umiejętność krótkotrwałego zapamiętywania przez ucznia sylab i słów w procesie czytania,

Selektywność percepcji – umiejętność różnicowania dźwięków mowy w oparciu o informacje uzyskane w toku czasowego ich przetwarzania (umiejętność jest niezbędna dla bezbłędnego rozróżniania głosek o podobnym brzmieniu, szczególnie spółgłosek),

Czytanie psudotekstów – pomaga ocenić strategię, jaką posługuje się dziecko w czasie czytania oraz pozwala na sprawdzenie tempa i poprawności czytania,

Spostrzeganie dynamiczne – umiejętność ważna dla niezakłóconego szybkiego czytania, polegająca na precyzyjnym w przestrzeni i czasie sterowaniu sześcioma mięśniami służącymi do kierowania każdym okiem,

Literowanie wzrokowe – umiejętność pomagająca w opanowaniu prawidłowej pisowni, jest to umiejętność do wizualnego wyobrażenia sobie całego słowa.

Opracowała

Magdalena Lachowska
Certyfikowany Terapeuta Metody Warnkego

w oparciu o www.biomed.org.pl i metodawarnkego.pl

OPINIE NA TEMAT TERAPII METODĄ WARNKEGO

OPINIE NA TEMAT TERAPII METODĄ WARNKEGO

Rodzice często pytają "co daje" Metoda Warnkego? w czym pomoże mojemu dziecku? Pomyślałam, że podzielę się z Państwem refleksjami Rodziców moich pacjentów. Zapraszam do krótkiej lektury...

- Oto kilka słów od mamy dziewięciolatki "...na Metodę Warnkego trafiliśmy po badaniu w poradni, na którym okazało się, że córka ma centralne zaburzenia słuchu. Diagnoza Warnkego potwierdziła to i zaczęłyśmy treningi. Po około czterech miesiącach zauważyłam, że nie muszę już kilka razy powtarzać poleceń, a córka reaguje na nie od razu. Po następnych kilku zajęciach potrafiła się dłużej skupić na zadaniu i wykonywała je szybciej niż zwykle. Widzę też, że zapamiętuje z lekcji więcej niż kiedyś. Myślę, że teraz o wiele łatwiej będzie zdobyć najlepsze stopnie " - czerwiec 2019.

- Mama trzynastolatki podzieliła się swoimi spostrzeżeniami.... "Córka miała duże problemy z koncentracją, często "zawieszała się ", mówiłam coś do Niej, a ona tego nie słyszała. Dzięki terapii Metodą Warnkego nastąpiła bardzo dużo zmiana. Jest skoncentrowana, bardzo dużo zapamiętuje z lekcji, nauka zabiera jej mniej czasu. Miała duży problem z matematyką, a teraz zgłasza się na lekcji i nareszcie ma dobre oceny" – maj 2019.

- Jestem mamą 9-letniej dziewczynki. Zdiagnozowano u niej zaburzenia obszaru przetwarzania słuchowego oraz integracji słuchowo-wzrokowo-ruchowej. Córka ma także problemy w sytuacjach społecznych (np. komunikacja w szkole), duże problemy z zapamiętywaniem (przede wszystkim kłopoty z matematyką). Po dwóch miesiącach terapii wychowawczyni zauważyła, że zaczęła się zgłaszać, jest bardziej otwarta. Bardzo cieszy mnie fakt, że po czterech miesiącach terapii sama zaczęła czytać książkę (do tej pory lektury ja jej czytałam, przy czym szybko się nudziła i niewiele z niej pamiętała). Po ponad czterech miesiącach zauważyłam, że terapia to był dobry wybór, córka staje się pewniejsza siebie. Na pewno pomogły też zajęcia ruchowe – hipoterapia, basen, narty itp. Ponieważ na terapię chodzimy raz w tygodniu, dodatkowo ćwiczę z córką w domu.

- Pojawiłyśmy się na terapii metodą Warnkiego we wrześniu ubiegłego roku. Moja córka przejawiała specyficzne trudności w uczeniu się, mianowicie; zapamiętywała, a nie pamiętała, rozumiała, a nie rozumiała materiał, którego się starałyśmy nauczyć. Chodziłyśmy na zajęcia raz w tygodniu. Rok szkolny córka zakończyła sukcesem (zdobyła czerwony pasek na świadectwie). Ma satysfakcję, że szybciej się uczy, dłużej pamięta materiał, którego się uczy i co ma przygotować do szkoły. Przed nami jeszcze długa droga ale mogę powiedzieć, że z "kolegą Warnke" damy sobie radę z tą edukacją. Mama 10 letniej dziewczynki.

- Mama dziewięcioletniej dziewczynki mówi, że zauważyła większe skupienie i koncentrację na wykonywaniu jednej czynności, córka jest mniej rozkojarzona, popełnia minimalną liczbę błędów ortograficznych podczas dyktanda, łatwiej buduje pisemną, logiczną wypowiedź, poprawiła się koordynacja wzrokowo - ruchowa.

- Mama sześcioletniego chłopca zauważyła, że w krótkim czasie od rozpoczęcia terapii, syn podejmuje wykonanie ćwiczeń, których wcześniej (mimo wielu prób) nie wykonywał. Dotyczą one różnicowania w obrębie dwóch obrazków. Spośród dziecięciu różnic wyszukuje samodzielnie cztery, po zmotywowaniu kolejne dwie, a następne cztery z pomocą. Nastąpiła poprawa kontaktu wzrokowego oraz poprawiła się koncentracja i skupienie podczas pracy stolikowej.

Magdalena Lachowska - certyfikowany terapeuta Metody Warnkego, tel.+48 512 079 772