CO WPŁYWA NA ROZWÓJ MOWY DZIECKA?

CO WPŁYWA NA ROZWÓJ MOWY DZIECKA?
Na rozwój mowy dziecka mają wpływ czynniki wewnątrzpochodne związane z uwarunkowaniami genetycznymi, czynniki związane z organizmem dziecka oraz czynniki zewnątrzpochodne czyli środowiskowe.
Czynniki wewnątrzpochodne związane są z:
– budową i sprawnością narządów mowy,
– słuchem fizycznym,
– funkcjonowaniem mózgu i dróg unerwiających narządy mowne,
– psychiką, intelektem i emocjami dziecka.
Do czynników środowiskowych zaliczamy:
– wzorzec językowy, który dostarczamy dziecku,
– różnorodne doświadczenia słuchowe,
– postawa Rodziców, opiekunów, która zachęca dziecko do mówienia i zainteresowanie się mową pociechy.
(Magdalena Lachowska – logopeda, neurologopeda, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka tel.+48512079772),
www.stokrotka.org