Jak maluchy poznają świat?

Jak maluchy poznają świat?
1.Badają świat wszystkimi zmysłami.
2.Reagują na środowisko bogate w bodźce.
3.Uczą się przez naśladownictwo, powtarzanie i w czasie zabawy.
4.Uczą się przez doświadczenie.
5.Rozwiązując problemy stają się mądrzejsze.
6.Uczą się słuchając.
7.Działają we własnym tempie.
8.Chętnie podejmują wyzwania, gdy są pewne siebie.
(Magdalena Lachowska – logopeda, neurologopeda, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka tel.+48 512 079 772), www.stokrotka.org