JAK POMÓC DZIECKU NIEPEŁNOSPRAWNEMU UMYSŁOWO

JAK POMÓC DZIECKU NIEPEŁNOSPRAWNEMU UMYSŁOWO
Głównym celem jest dążenie do zdobycia przez dziecko:
– zaradności życiowej,
– zdolności do porozumiewania się z otoczeniem,
– zdolności do wykonywania pracy,
– możliwości włączenia się w życie grupy społecznej.
W pracy z dzieckiem należy uwzględnić: aktualny poziom rozwoju dziecka, dynamikę rozwoju, tempo nabywania przez niego sprawności, umiejętności i wiadomości.
Należy usprawniać funkcje najmniej zaburzone, wykorzystać wszystkie potencjalne możliwości i zdolności dziecka. Nie można poddać się i tracić nadziei.
(Magdalena Lachowska – logopeda, neurologopeda tel.+48512079772), www.stokrotka.org