KSZTAŁTOWANIE SŁUCHU FONEMATYCZNEGO

KSZTAŁTOWANIE SŁUCHU FONEMATYCZNEGO
Słuch fonematyczny to umiejętność rozróżniania dźwięków mowy. Jeżeli dziecko nie odróżnia danej głoski od innych może mieć kłopoty z nauczeniem się wymowy. Zaburzony słuch fonematyczny lub niedostatecznie wykształcony może:
– utrudniać odbieranie mowy,
– zaburzać wymowę dziecka,
– odzwierciedlać się w pisowni.
Do zaburzeń słuchu fonematycznego zaliczamy m.in.:
– brak spółgłosek dźwięcznych,
– problemy z różnicowaniem głosek np. „s-sz-ś”, „z-ż/rz-ź, „c-cz-ć”, „dz-dż-dź”,
– różne „kombinacje głoskowe”,
Słuch fonematyczny można kształtować w toku rozwoju dziecka. Można sprawdzać czy dziecko wysłuchuje i rozpoznaje odgłosy z otoczenia bez pomocy wzroku, czy rozpoznaje np.warkot samochodu, szelest liści.
(Magdalena Lachowska – logopeda, neurologopeda, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka tel.+48 512 079 772), www.stokrotka.org