LEWA PÓŁKULA

LEWA PÓŁKULA
Dzisiaj słów kilka o lewej półkuli, która odpowiedzialna jest za:
– opracowanie informacji sekwencyjnie (analitycznie, linearnie, tzw. krok po kroku),
– odkrywanie relacji między elementami,
– dostrzeganie różnic,
– porządkowanie sekwencji,
– przetwarzanie reguł,
– szukanie jednego logicznego rozwiązania,
– odbieranie, zapamiętywanie, przetwarzanie,
– czytanie ze zrozumieniem,
Lewa półkula kontroluje treść wypowiedzi, natomiast prawa odpowiada za sposób przekazywania znaczeń. Każda półkula ma swoje zadania do wykonania w charakterystyczny dla siebie sposób.
(Magdalena Lachowska – logopeda, neurologopeda, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania małego dziecka tel.+48 512 079 772), www.stokrotka.org