PORADNIK RODZICA

Kim jest logopeda?

Logopeda jest specjalistą, który może:

 • nauczyć Twoje dziecko prawidłowo wymawiać wszystkie głoski języka polskiego,
 • nauczyć je prawidłowo gryźć, żuć i połykać,
 • nauczyć je prawidłowo i wydajnie oddychać,
 • pomóc mu „pozbyć się niepłynności mówienia” (czyli jąkania),
 • nauczyć je różnicować głoski do siebie podobne.

Zaburzenia mowy

 • Kłopoty artykulacyjne wynikające z trudności motorycznych – nieprawidłowa praca języka, zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe, mała ruchliwość warg, wada zgryzu.
 • Opóźnienie rozwoju słowno-pojęciowego.
 • Brak dźwięczności w realizacji głosek dźwięcznych.
 • Zniekształcenia wymawianych głosek.
 • Niepłynność mowy (jąkanie).

Zakres działań logopedycznych

 • Kompleksowe badanie i diagnoza rozwoju mowy dzieci i młodzieży.
 • Terapia logopedyczna.
 • Porady i konsultacje w zakresie profilaktyki logopedycznej (rozwijanie komunikacji językowej, podnoszenie kultury mowy, stymulacja rozwoju mowy u dzieci, zapobieganie zaburzeniom mowy).
 • Seplenienie, rotacyzm (nieprawidłowa wymowa głoski „r”), niepłynność mowy, opóźniony rozwój mowy, niedosłuchy, rozszczepy podniebienia, alalia, afazja i inne.

Kiedy z dzieckiem należy udać się do logopedy?

Jeżeli Twoje dziecko:

 • Mówi mało i niechętnie.
 • Mowa jest realizowana z poszumem nosowym.
 • W trakcie mówienia język wystaje poza zęby.
 • Mowa jest niezrozumiała dla otoczenia.
 • Przekręca trudniejsze wyrazy.

Jakie są przyczyny problemów z wymową?

 • Zbyt długie karmienie butelką.
 • Zbyt długie ssanie smoczka.
 • Ssanie kciuka.
 • Dłużej utrzymujący się katar.
 • Przerośnięty trzeci migdał.
 • Infantylny (dziecięcy) sposób połykania.
 • Wada zgryzu.
 • Zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe lub wędzidełka wargowe.
 • Wczesna próchnica zębów mlecznych.
 • Rozszczep podniebienia lub /i warg.
 • Nieprawidłowe oddychanie.
 • Niedosłuch.
 • Dostarczanie nieprawidłowych wzorców wymowy (mówienie zdziecinniałe do dziecka).

Czego możesz się spodziewać podczas wizyty u logopedy?

 • Sprawdzenia budowy aparatu artykulacyjnego (zgryz, język, podniebienie).
 • Badania sposobu połykania.
 • Pytań dotyczących: rozwoju mowy dziecka, rozwoju psychomotorycznego, przebiegu ciąży i porodu.
 • Zbadania sposobu realizacji wszystkich głosek języka polskiego.
 • Zbadania słownictwa dziecka, sposobu jego wypowiadania się.
 • Badania analizy i syntezy słuchowej.
 • Sprawdzenia sposobu oddychania, tempa mówienia, rodzaju fonacji.

Od czego zależy skuteczność terapii logopedycznej?

 • Od rodzaju wady wymowy lub/i/ zaburzenia mowy.
 • Od sprawności umysłowej dziecka.
 • Od sprawności aparatu artykulacyjnego.
 • Od prawidłowej kompleksowej diagnozy.
 • Od systematyczności w uczęszczaniu na zajęcia logopedyczne i ćwiczeń z dzieckiem w domu.
 • Od wczesnego rozpoczęcia terapii.
 • Od aktywnego i świadomego udziału zarówno rodzica jak i dziecka w terapii.
 • Od porozumienia terapeuty z rodzicem.

Od czego zależy czas trwania terapii logopedycznej?

 • Od rodzaju zaburzenia.
 • Od rozległości deficytów.
 • Od wieku dziecka, w którym zgłoszono je na terapię oraz od intensywności systematyczności ćwiczeń w domu.

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

Wczesna interwencja logopedyczna to praca z dzieckiem we wczesnym okresie jego życia, czyli od urodzenia do około 3 roku życia. W tym okresie intensywnie dojrzewa układ nerwowy dziecka. Jest to najkorzystniejszy czas do stymulacji i wyrównywania nieprawidłowości w rozwoju mowy.

Wczesna interwencja logopedyczna obejmuje, zatem wczesną diagnozę logopedyczną, którą należy postawić przed ukończeniem pierwszego roku życia, wczesną terapię, która polega na stymulacji rozwoju zdolności poznawczych, motorycznych oraz językowych.

Szczególną troską winny być otoczone dzieci urodzone w zamartwicy, z niską punktacją Apgar (poniżej 8 pkt), z niską waga urodzeniową (poniżej 2500 g), wcześniaki, dzieci, których matki w czasie ciąży zażywały leki.

Jeśli występuje, któryś z poniżej podanych objawów proszę pomyśleć o wizycie u logopedy:

 • kłopoty ze ssaniem,
 • mocny i zbyt długo utrzymujący się odruch kąsania,
 • nieumiejętność żucia i połykania,
 • nadmierny lub osłabiony odruch gryzienia,
 • niezdolność warg do całkowitego zamknięcia się,
 • ograniczenia ruchu języka,
 • nieustanne otwarcie ust i wysuwanie języka,
 • brak lub słaba koordynacja ruchowa języka i warg,
 • zbyt duża wrażliwość tylnej części języka i tylnej ściany gardła (łatwość dławienia się i występowania odruchu wymiotnego),
 • nadmierne ślinienie się,

Wciąż rozwijająca się dzięki postępom medycyny opieka nad wcześniakami, dziećmi urodzonymi z ciąż zagrożonych czy powikłanych porodów zmniejsza ryzyko ich śmierci, ale powoduje wzrost liczby dzieci osłabionych. Są one często obciążone rozwojowymi i nabytymi w okresie płodowym lub okołoporodowym uszkodzeniami układu nerwowego. Dzieci takie wymagają specjalistycznej opieki, leczenia i rehabilitacji już od urodzenia.

Neurologopedia – co to za terapia?

Neurologopedia – to terapia dzieci i dorosłych z afazją, dyzartrią, porażeniem mózgowym, autyzmem, mutyzmem. Zaburzenia mowy i języka wynikają z uszkodzeń w obrębie układu nerwowego.

Diagnoza neurologopedyczna dorosłych to:

 • ocena mowy spontanicznej,
 • umiejętność nazywania,
 • umiejętność powtarzania,
 • rozumienie mowy,
 • umiejętność czytania i pisania,

PRZYGOTOWANIE DO WIZYTY U NEUROLOGOPEDY

DZIECI

 1. Jeżeli dziecko jest pod stała opieką lekarzy specjalistów to należy zabrać dokumentację medyczna.
 2. W miarę możliwości przypomnieć sobie przebieg rozwoju dziecka – przebieg ciąży, porodu, przewracanie się dziecka na brzuch, kiedy dziecko siadało, raczkowało, wstawało, chodziło.
 3. Co nasze dziecko lubi robić? Czym się bawi? Jak wygląda zabawa?
 4. W jaki sposób komunikuje się z nami? Jak wyraża swoje potrzeby?
 5. Zrobić krótką notatkę /2-3 dni/, co dziecko je? Czym jest karmione? Co lubi jeść? Jakich pokarmów odmawia? Czy jest karmione z butelki? itp.

DOROŚLI

 1. Karta informacyjna ze szpitala – jeśli zaburzenia mowy są spowodowane udarem mózgu, urazem mózgu lub guzem mózgu, opinia psychologa.
 2. Ważne jest towarzystwo osoby, z która pacjent spędza najwięcej czasu.

Terapia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta. Szybkie podjęcie terapii to szybka poprawa komunikacji.

Oferta

OFERTA GABINETU

 1. Diagnoza i terapia Metodą Warnkego.
 2. Diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna.
 3. Terapia neurologopedyczna ze stymulacją nerwu twarzowego.
 4. Terapia afazji, dyzartii (osoby po udarach, urazach głowy i inne).
 5. Terapia logopedyczna (zaburzeń artykulacji i wad wymowy), konsultacje i porady.
 6. Konsultacje, porady z zakresu wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka – stymulacja rozwoju mowy.
 7. Profilaktyka logopedyczna (m.in.trudności w połykaniu, prawidłowym gryzieniu i żuciu).
 8. Wyrównywanie deficytów rozwojowych, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.
 9. Terapia opóźnionego rozwoju mowy.
 10. Terapia niepłynności mowy (jąkania).
 11. Wydanie opinii, zaświadczenia.

Logopeda, neurologopeda, Certyfikowany Terapeuta Metody Warnkego
mgr Magdalena Lachowska

REGULAMIN TERAPII

  1. Spotkania konsultacyjne, porady, diagnoza, terapia odbywają się na zlecenie klienta lub rodzica/opiekuna prawnego dziecka.
  2. Zarówno pierwsza wizyta jak i kolejne odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
  3. Pierwszorazowe spotkanie z dzieckiem odbywa się w obecności rodzica/opiekuna prawnego dziecka.
  4. Zakres, dobór form i metod pracy terapeuta przedstawia klientowi lub rodzicowi/opiekunowi prawnemu.
  5. Klient ma prawo do zachowania poufności, zarówno swoich danych personalnych jak i wyników diagnozy i terapii. Terapeuta ma dostęp do dokumentacji wyłącznie swoich klientów.
  6. Logopeda/terapeuta może zrezygnować ze świadczenia pomocy, jeśli: problem klienta wykracza poza zakres świadczonych usług lub klient nie ma możliwości pokrycia kosztów terapii.
  7. Logopeda/terapeuta ma obowiązek na bieżąco informować klienta lub rodzica/opiekuna prawnego dziecka o przebiegu i postępach terapii.
  8. Czas trwania zajęć jest dostosowany do możliwości i potrzeb pacjenta.
  9. Opłaty za wizyty wnoszone są na miejscu po jej zakończeniu.
  10. Skuteczność i powodzenie terapii zależy od systematycznych ćwiczeń wykonywanych w domu.