MAMO, TATO CZY TWOJE DZIECKO SŁYSZY?

MAMO, TATO CZY TWOJE DZIECKO SŁYSZY?
Prawidłowe funkcjonowanie narządu słuchu jest niezbędne dla rozwoju mowy, która jest dźwiękowym sposobem porozumiewania się i jest jedną z największych umiejętności człowieka. Mowa jest także najważniejszym bodźcem rozwoju umysłowego i społecznego.
Od 1.go do 3.go miesiąca życia:
– dziecko leżąc w cichym pokoju reaguje na głośne dźwięki,
– reaguje na głos bliskiej osoby matki lub ojca kiedy jej nie widzi.
Około 2.miesiąca życia niemowlęta głużą (gruchają) wyrażając w ten sposób swoje emocje. Maluszki ćwiczą swoje narządy artykulacyjne. Dziecko głuży niezależnie od tego czy słyszy czy nie. Głużeniu towarzyszy umiejętność unoszenia głowy.
Od 4.go do 6.go miesiąca życia:
– dziecko słucha cichej zabawki muzycznej, dzwonka lub grzechotki,
– odwraca głowę w stronę dźwięku
– reaguje gaworzeniem na mowę matki lub ojca.
Około 5.miesiąca życia niemowlę zaczyna gaworzyć. Świadomie bawi się głosem pod kontrolą słuchu, potarza dźwięki przypadkowe lub usłyszane w otoczeniu, najczęściej są to sylaby. Na tym etapie rozwoju mowy milknie dziecko, które urodziło się z poważnym niedosłuchem. Gaworzeniu towarzyszy umiejętność siadania.
Od 7.go do 12.go miesiąca życia:
– dziecko reaguje na swoje imię, obraca się, gdy ktoś go woła,
– dziecko zaczyna powtarzać słowa: mama, tata, baba,
– naśladuje głos rodziców pod względem rytmu i głośności.
Pojawiają się reakcje na wołanie, polecenia i zakazy. Dziecko po koniec 1.go roku życia zaczyna rozumieć, że wszystkie przedmioty, ludzie mają swoją nazwę, a dźwięki wydawane przez dorosłych są sposobem porozumiewania się.
Od 13.go do 18.go miesiąca życia:
– potrafi pokazać znane sobie rzeczy np.samochód, psa,
– nazywa auto – brym, pies -hau, hau,
– wymawia 3,4 słowa poza słowem mama, tata,
– tańczy przy muzyce.
Dziecko w tym czasie opanowuje elementarny zasób słownictwa określający przedmioty i osoby z najbliższego otoczenia. Wypowiada wiele onomatopei np.naśladuje głosy zwierząt.
Od 19.go do 24.go miesiąca życia:
– potrafi pokazać znane obrazki,
– spełnia proste polecenia np.daj auto, daj lalę,
– wskazuje jedną część ciała,
– wymawia co najmniej 20 słów.
Około 1.go roku życia dziecko powinno wypowiadać proste zdania. Mowa doskonali się. Dziecko przyswaja około 300 wyrazów.
(Magdalena Lachowska – logopeda, neurologopeda tel. +48 512 079 772),
www.stokrotka.org