METODA WARNKEGO

METODA WARNKEGO
Fred Warnke opracował metodę terapeutyczną przeznaczoną dla dzieci z trudnościami w czytaniu, pisaniu i mówieniu. Celem tej metody jest kompleksowa pomoc dzieciom z:
– dysleksją,
– przetwarzaniem słuchowym,
– problemami z koncentracją,
– trudnościami w nauce,
– problemami logopedycznymi.
Czytanie, pisanie, mówienie to złożone czynności, które mogą przebiegać prawidłowo tylko wtedy, gdy są w pełni zautomatyzowane. Automatyzacja czynności sprawia, że popełniamy mniej błędów. Zgodnie z założeniami tej metody przyczyną problemów w nauce jest brak automatyzacji czynności w przetwarzaniu bodźców słuchowych, wzrokowych i motorycznych.
(Magdalena Lachowska- terapeuta Metody Warnkego, logopeda, neurologopeda, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka tel.+48 512 079 772), www.stokrotka.org