OBJAWY ZABURZEŃ PERCEPCJI WZROKOWEJ

OBJAWY ZABURZEŃ PERCEPCJI WZROKOWEJ
Opóźnienia i zaburzenia percepcji wzrokowej u dzieci wg Haliny Spionek mogą charakteryzować się globalnym opóźnieniem lub zaburzeniem funkcji kierunkowej, która ma związek z rozwojem orientacji przestrzennej.

Globalne opóźnienie percepcji wzrokowej to:
-trudności w całościowym ujmowaniu liter o podobnej strukturze graficznej np.a-o, m-m, l-t, E-F,
-mylenie wyrazów o podobnym wyglądzie np.rok-rak, długi-drugi,
-opuszczanie drobnych elementów graficznych, znaków interpunkcyjnych,
-niezauważanie liter w wyrazach w grupach spółgłoskowych np.kratka-krata, furtka-furta,
-nie respektowanie dużych liter na początku zdania,
-trudności w automatyzacji czytania.

Zaburzenie funkcji kierunkowej percepcji wzrokowej to:
-mylenie liter o podobnym kształcie , ale odmiennym kierunku i położeniu np. d-b, g-p, w-m,
-trudności w wizualnym różnicowaniu w wyrazie podobnych układów literowych np. ba-ab, da-ad,
-przestawianie liter w wyrazie np. korale-kolare,
-niewłaściwe rozplanowanie wyrazów na stronie,
-mylenie kierunku zapisu wyrazów,
-opuszczanie rządków w tekście podczas pisania i czytania,
-popełnianie licznych błędów ortograficznych.

Uczniowie z takimi zaburzeniami znacznie wolniej czytają, szybko się męczą, słabo rozumieją treść czytanego tekstu, gdy piszą opuszczają drobne elementy graficzne liter.
(Magdalena Lachowska- terapeuta Metody Warnkego, logopeda, neurologopeda, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka tel.+48 512 079 772), www.stokrotka.org