ODRUCH KĄSANIA, GRYZIENIA I ZACISKANIA ZĘBÓW:

ODRUCH KĄSANIA, GRYZIENIA I ZACISKANIA ZĘBÓW:
Odruch kąsania i gryzienia aktywizują się przy jedzeniu i jako reakcja na głód. Regulują proces żucia i nasycenia. Odruch kąsania jest obecny od urodzenia, dominuje między 3. i 4. miesiącem życia, natomiast 6. -7.miesiąc życia to czas na wygaszanie tego odruchu i stymulację żucia – podstawa prawidłowego jedzenia i mowy. Gryzienie to przygotowanie pokarmów do żucia, polega na oddzielaniu twardszych kawałków pokarmów. do odgryzania używa kłów. Odruch zaciskania zębów związany jest z potrzebą utrzymania jedzenia w ustach. Służy też do wyrażania gniewu i niechęci.
Przedstawione odruchy pomagają w rozwoju narządów mowy i w artykułowaniu głosek: d, b, p, l, s, c, ż, z, cz, sz, rz.
Odruchy kąsania, gryzienia i zaciskania zębów aktywnie funkcjonują od 5. do 7.miesiąca życia aż do końca życia.
Prawidłowo zintegrowane odruchy zapewniają realizowanie podstawowych potrzeb organizmu związanych z jedzeniem, funkcjonują w koordynacji z odruchem wciągania, żucia i oddychania, dają poczucie nasycenia.
(Magdalena Lachowska – logopeda, neurologopeda, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka tel.+48 512 079 772), www.stokrotka.org