PERCEPCJA SŁUCHOWA

PERCEPCJA SŁUCHOWA
Zdolność percepcji dźwięków rozwija się w ciągu życia dziecka i zależy od stanu CUN, w tym analizatora słuchowego, na który składają się:
-ucho,
-droga nerwowa prowadząca bodźce do mózgu,
-struktury korowe.
Zaburzenia percepcji słuchowej to nie wady słuchu, tylko obniżenie lub zaburzenie sprawności w korowym ośrodku słuchowym. Utrudnia to:
-analizę i syntezę głoskową,
-różnicowanie dźwięków mowy,
-utrzymywanie wszystkich głosek w wyrazie i słów w zdaniu,
-zachowanie właściwej kolejności dźwięków.
Poziom percepcji słuchowej decyduje o postępach w rozwoju mowy oraz w nauce czytania i pisania.
(Magdalena Lachowska- terapeuta Metody Warnkego, logopeda, neurologopeda, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka tel.+48 512 079 772), www.stokrotka.org