PERCEPCJA WZROKOWA

PERCEPCJA WZROKOWA
To zdolność do rozpoznawania i rozróżniania bodźców wzrokowych, które znajdują się w naszym polu widzenia, a także ich interpretowanie. Największe znaczenie dla rozwoju zdolności uczenia się mają następujące właściwości percepcji wzrokowej:
-koordynacja wzrokowo-ruchowa,
-spostrzeganie figury i tła,
-stałość spostrzegania,
-spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni,
-pamięć wzrokowa,
-cechy przestrzeni,
-spostrzeganie stosunków przestrzennych.
(Magdalena Lachowska- terapeuta Metody Warnkego, logopeda, neurologopeda, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka tel.+48 512 079 772), www.stokrotka.org