PRAWA I LEWA PÓŁKULA MÓZGU

PRAWA I LEWA PÓŁKULA MÓZGU
Półkule mózgu charakteryzują się specjalizacją w odbiorze, opracowaniu, przechowywaniu i budowaniu informacji. Półkule mózgu połączone są spoidłem wielkim (ciałem modzelowatym), dzięki któremu wymieniane są informacje.
Prawa półkula mózgu odpowiada za:
– symultaniczne opracowanie informacji (globalne, holistyczne, całościowe),
– rozpoznaje, zapamiętuje, przetwarza przez odniesienie do posiadanych informacji,
– rozpoznaje, zapamiętuje, przetwarza obrazy całościowe ze wszystkich zmysłów,
– przetwarza przestrzeń, muzykę,
– odbiera i ujawnia negatywne emocje,
– rozpoznaje, zapamiętuje, przetwarza znaki ikoniczne, piktogramy,
– rozpoznaje twarze,
– tworzy wyobrażenia wizualne,
– ocenia odległość, głębię, figury geometryczne,
– szuka wiele możliwości rozwiązywania problemów,
Jutro zapraszam „na lewą półkulę…”
(Magdalena Lachowska – logopeda, neurologopeda, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka tel.+48 512 079 772), www.stokrotka.org