Oferta

 

 • Konsultacje psychologiczne
 • Porady psychologiczne
 • Wsparcie psychologiczne w interwencji kryzysowej
 • Terapię psychologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Diagnozę osobowości oraz preferencji zawodowych

 

Jeśli jesteś osobą, która:

 • odczuwa trudności emocjonalne,
 • cierpi z powodu depresji,
 • cierpi z powodu lęku,
 • doświadcza trudności w relacjach międzyludzkich,
 • doświadcza kryzysu życiowego,
 • czuje się bezsilna,
 • zmaga się z trudnymi sytuacjami życiowymi,
 • ma poczucie wypalenia zawodowego,
 • chce zrozumieć swoje mechanizmy funkcjonowania,
 • chce poczuć sens i cel w życiu,
 • chce wieść satysfakcjonujące relacje rodzinne i zawodowe,
 • chce wzmocnić poczucie własnej wartości i skuteczności,
 • pragnie zmienić swoje życie,
 • chce czerpać radość z życia korzystając z rozwoju osobistego.

REGULAMIN

1.   Spotkania konsultacyjne terapeutyczne/diagnostyczne odbywają się na zlecenie klienta lub rodzica/opiekuna dziecka.

2.   Zakres oraz dobór form pomocy psycholog/terapeuta ustala z klientem lub rodzicem/opiekunem.

3.   Klient ma prawo do zachowania poufności, zarówno swoich danych personalnych jak i wyników diagnozy i terapii, terapeuta ma dostęp do dokumentacji wyłącznie swoich klientów.

4.   Psycholog/terapeuta może na wstępie zrezygnować ze świadczenia pomocy, jeśli: problem klienta wykracza poza zakres świadczonych usług, klient nie ma możliwości pokrycia kosztów terapii lub w przypadku, gdy psycholog/terapeuta nie jest w stanie zapewnić prawidłowej relacji między sobą a klientem.

5.   Psycholog/terapeuta ma obowiązek na bieżąco informować klienta lub rodzica/opiekuna dziecka o wynikach badań diagnostycznych oraz przebiegu i postępach terapii.

6.   Zarówno pierwsza wizyta jak i kolejne odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

7.   Opłaty za wizyty wnoszone są na miejscu po jej zakończeniu.