Oferta

 

 • Konsultacje psychologiczne
 • Porady psychologiczne
 • Wsparcie psychologiczne w interwencji kryzysowej
 • Terapię psychologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Diagnozę osobowości oraz preferencji zawodowych

 

Jeśli jesteś osobą, która:

 • odczuwa trudności emocjonalne,
 • cierpi z powodu depresji,
 • cierpi z powodu lęku,
 • doświadcza trudności w relacjach międzyludzkich,
 • doświadcza kryzysu życiowego,
 • czuje się bezsilna,
 • zmaga się z trudnymi sytuacjami życiowymi,
 • ma poczucie wypalenia zawodowego,
 • chce zrozumieć swoje mechanizmy funkcjonowania,
 • chce poczuć sens i cel w życiu,
 • chce wieść satysfakcjonujące relacje rodzinne i zawodowe,
 • chce wzmocnić poczucie własnej wartości i skuteczności,
 • pragnie zmienić swoje życie,
 • chce czerpać radość z życia korzystając z rozwoju osobistego.

Zapraszam do gabinetu psychologicznego

REGULAMIN

1.   Spotkania konsultacyjne/ terapeutyczne/ diagnostyczne odbywają się na zlecenie klienta lub rodzica/ opiekuna dziecka

2.   Zakres oraz dobór form pomocy psycholog/ terapeuta ustala z klientem lub rodzicem/opiekunem

3.   Klient ma prawo do zachowania poufności , zarówno swoich danych personalnych jak i wyników diagnozy i terapii, terapeuta ma dostęp do dokumentacji wyłącznie swoich     klientów.

4.   Psycholog/ terapeuta może na wstępie zrezygnować ze świadczenia pomocy , jeśli: problem klienta wykracza poza zakres świadczonych usług , klient nie ma możliwości pokrycia kosztów terapii lub w przypadku , gdy psycholog/ terapeuta nie jest w stanie zapewnić prawidłowej relacji miedzy sobą a klientem.

5.   Psycholog/ terapeuta ma obowiązek na bieżąco informować klienta lub rodzica/opiekuna dziecka o wynikach badań diagnostycznych oraz przebiegu i postępach terapii.

6.   Zarówno pierwsza wizyta jak i kolejne odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

7.   Opłaty za wizyty wnoszone są na miejscu po jej zakończeniu.