'

mgr Renata Fijałkowska

Psycholog

+48 662 532 557

Jestem mgr psychologii specjalności klinicznej i mgr pedagogiki resocjalizacyjnej. Prowadzę terapię psychologiczną osób dorosłych, dzieci, młodzieży oraz terapię integracji sensorycznej ( SI).

Ukończyłam studia wyższe na kierunku psychologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej ( SWPS); specjalność: psychologia kliniczna

Obecnie jestem w trakcie kształcenia w czteroletniej szkole psychoterapii poznawczo –behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.

Przez lata specjalizowałam się w pracy z dziećmi i młodzieżą pracując w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzeszczach, gdzie prowadziłam wczesne wspomaganie rozwoju, diagnostykę i terapię niepowodzeń szkolnych oraz porady i konsultacje dla rodziców. W placówce terapeutycznej wsparcia dziennego prowadziłam zajęcia grupowe i indywidulane z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych oraz szeroko rozumianą pracę z rodziną w środowisku. Realizowałam i koordynowałam liczne projekty edukacyjne i terapeutyczne . Prowadziłam terapię integracji sensorycznej w Fundacji Pomocy Społecznej w Brzeszczach. Pełnię również funkcję dyrektora w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach.

W pracy terapeutycznej czerpię głównie z nurtu poznawczo–behawioralnego, uzupełniając przebieg spotkań o inne techniki terapeutyczne w zależności od indywidualnych potrzeb klienta.

Pracuje pod stałą opieką superwizora.

Kwalifikacje :

 • Studia wyższe na kierunku psychologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej ( SWPS); specjalność: psychologia kliniczna
 • Szkolenie II- stopnia w zakresie integracji sensorycznej PSTiS nr. certyfikatu 532
 • Szkolenie I – stopnia „ Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej’ PSTiS
 • Szkolenie III- stopnia „ Padaczka jest chorobą, którą można leczyć „ PSTiS
 • Studia wyższe na kierunku pedagogika resocjalizacyjna oraz opiekuńczo-wychowawcza i socjalna – Uniwersytet Śląski
 • Czteroletnia szkoła psychoterapii poznawczo –behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej – w trakcie
 • Roczna szkoła trenerów – trener umiejętności społecznych i komunikacji
 • Studia podyplomowe z zarządzania i organizacji pomocy społecznej Uniwersytet Jagielloński

Wybrane szkolenia:

 • Podstawy pracy z rodzina naturalną
 • Praca metodą społeczności korekcyjnej
 • Podstawowe umiejętności pracy z rodziną
 • Uzależnienia narkotyczne – szkolenie ( Monar)
 • Konferencje szkoleniowe dotyczące pracy z dzieckiem zaniedbanym, profilaktyka o raz wczesne wspomaganie dziecka niepełnosprawnego

Bardzo lubię podróżować, w zimie jeździć na nartach a lecie pływać kajakiem po Polskich rzekach.