RACZKOWANIE

RACZKOWANIE
Raczkowanie odgrywa ważną rolę w kształtowaniu funkcji wzrokowych poprzez:
– stymulację przedsionkową,
– zdobywanie orientacji w stronach i schemacie ciała,
– doskonalenie koordynacji okoruchowej,
– rozwój współpracy międzypółkulowej,
– wzmacnianie mięśni szkieletowych,
– doskonalenie fiksacji wzrokowej, ruchów śledzących,
– naturalny trening akomodacji (dzięki przenoszeniu wzroku na różne odległości) i konwergencji (podczas patrzenia z bliska),
– doskonalenie orientacji przestrzennej oraz umiejętności oceny wielkości, kształtu, barwy i odległości.
Dzieci z opóźnionym rozwojem ruchowym rozpoczynając naukę szkolną wykonują czynności wolniej i z mniejszą precyzją. Niechętnie uczestniczą w grach i zabawach ruchowych, zajęciach technicznych i plastycznych.
(Magdalena Lachowska- terapeuta Metody Warnkego, logopeda, neurologopeda, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka tel.+48 512 079 772)

(Magdalena Lachowska- terapeuta Metody Warnkego, logopeda, neurologopeda, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka tel.+48 512 079 772)