ROZWÓJ DZIECKA 1 – 2 ROK ŻYCIA

ROZWÓJ DZIECKA 1 – 2 ROK ŻYCIA
Dzisiaj część IV „Kamieni milowych” w zakresie słyszenia i rozumienia oraz nadawania mowy. Oto umiejętności w wieku od 1. roku życia do ukończenia dwóch latek. Dziecko w tym okresie:
– poproszone, wskazuje poprawnie niektóre części ciała,
– wykonuje najprostsze polecenia np.”zrób pa pa:,
– słucha z zainteresowaniem prostych piosenek, wierszyków, krótkich opowiadań,
– potrafi wskazać często nazywane przez nas przedmioty,
– stosuje wyrazy dźwiękonaśladowcze np. „bach”, „hau” itp.,
– powtarza wyrazy zasłyszane z otoczenia tzw. echolalie,
– zaczyna łączyć dwa wyrazy, pojawiają się wyrażenia typu: „nie chcę”, „mama daj”,
– wymawia samogłoski: a, u, i, o, y oraz spółgłoski: m, b, p, t, n, ł, j, d,
– upraszcza słowa,
– ma coraz bogatszy słownik.
(Magdalena Lachowska – logopeda, neurologopeda, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka tel.+48 512 079 772), www.stokrotka.org