ROZWÓJ DZIECKA 2-3 ROK ŻYCIA

ROZWÓJ DZIECKA 2-3 ROK ŻYCIA
„Kamienie milowe” część V w zakresie słyszenia i rozumienia oraz nadawania mowy. Umiejętności Milusińskich w wieku 2.-3. rok życia:
– rozróżnia przeciwieństwa np. „chodź – stój”, „nie ma – jest”,
– wykonuje bardziej złożone polecenia,
– wskazuje części ciała,
– nazywa większość przedmiotów znanych z otoczenia /może popełniać błędy typu „ludź” – „człowiek”,
– wymawia coraz więcej głosek: np.: k, g, l,
– trudne głoski może zastępować łatwiejszymi np.: „szalik” – „salik”
– pyta co to?, stosuje przeczenia, zaczyna używać liczby mnogiej,
– podaje swoje imię.
(Magdalena Lachowska – logopeda, neurologopeda, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka tel.+48 512 079 772), www.stokrotka.org