ROZWÓJ DZIECKA 3-4 ROK ŻYCIA

ROZWÓJ DZIECKA 3-4 ROK ŻYCIA
Witam, zapraszam na VI część „kamieni milowych” w zakresie słyszenia i rozumienia oraz nadawania mowy. Przedstawię umiejętności dziecka w wieku 3.- 4. rok życia. Pociecha w tym okresie:
– reaguje na głos z innego pokoju i komunikaty z radia lub TV,
– potrafi odróżnić mowę prawidłową od zniekształconej,
– jest rozumiane przez inne osoby,
– buduje coraz dłuższe zdania,
pyta coraz więcej,
– odpowiada na proste pytania: kto?, co?, gdzie?, z kim?, w czym?
– upraszcza trudne głoski,
(Magdalena Lachowska – logopeda, neurologopeda, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka tel.+48 512 079 772), www.stokrotka.org