ROZWÓJ DZIECKA 5-6 ROK ŻYCIA

ROZWÓJ DZIECKA 5-6 ROK ŻYCIA
Witam, dzisiaj ostatnia część „kamieni milowych”, a mianowicie wiek 5 – 6 lat. w zakresie słyszenia i rozumienia oraz nadawania mowy. Dziecko w tym okresie potrafi:
– rozumie trudniejsze instrukcje,
– potrafi wysłuchać dłuższego opowiadania,
– rozumie określenia typu: nad, pod, obok,
– zna znaczenie znaków symbolicznych np.kółko i trójkąt to znaki drogowe,
– mowa jest wyraźna i poprawna,
– prawidłowo wymawia wszystkie głoski języka polskiego,
– poprawnie buduje zdania,
– odpowiada na złożone pytania,
– opowiada używając zdań złożonych,
– opowie co widzi na ilustracji, opowie bajkę,
– potrafi porozmawiać z osobą obcą, nie odbiegając od tematu,
– używa słów określających stosunki przestrzenne,
– nazywa podstawowe figury geometryczne.
(Magdalena Lachowska- logopeda, neurologopeda, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka tel.+48 512 079 772), www.stokrotka.org