ROZWÓJ FUNKCJI WZROKOWYCH I SŁUCHOWYCH

ROZWÓJ FUNKCJI WZROKOWYCH I SŁUCHOWYCH
Rozwój tych funkcji ma charakter wielozmysłowy i zależy od:
– poziomu rozwoju i integracji układów sensorycznych,
– zdolności intelektualnych,
– ogólnej koordynacji ruchowej,
– znajomości schematu ciała,
– orientacji przestrzennej i kierunkowej,
– artykulacji i zasobu słów oraz komunikowania się,
– stopnia reaktywności układu nerwowego.
Poprawne przetwarzanie bodźców wzrokowych wpływa na orientację przestrzenną, ocenę odległości i koncentrację uwagi. Układ słuchowy pełni ważną rolę w przetwarzaniu wrażeń ruchowych przy współudziale układu przedsionkowego. Układ ten ma wpływ na reakcje równoważne, ogólną koordynację ruchową, pamięć i umiejętność różnicowania i porównywania dźwięków z otoczenia.
Koordynacja okoruchowa i wzrokowo-ruchowo-słuchowa zależy od ogólnego rozwoju fizycznego dziecka i właściwego napięcia mięśniowego. U dzieci młodszych istotne jest powiązanie gestykulacji, zmiany postawy ciała, szybkości i płynności ruchów z kształtowaniem cech narządu wzroku i słuchu. Kontrola mięśniowa ruchów gałek ocznych ma podstawowe znaczenie dla szybkiej lokalizacji bodźców wzrokowych i słuchowych. Ruchy ciała powodują ruch komórek nerwowych w siatkówce, co poprawia ostrość widzenia i stymulację funkcji słuchowych.

(Magdalena Lachowska- terapeuta Metody Warnkego, logopeda, neurologopeda, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka tel.+48 512 079 772)