ROZWÓJ MOWY KONTRA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ UMYSŁOWA

ROZWÓJ MOWY KONTRA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ UMYSŁOWA
Rozwój mowy idzie w parze z rozwojem intelektualnym dziecka, z Jego emocjami, zachowaniami społecznymi i budowaniem systemu językowego. Nie zawsze wszystko układa się szczęśliwie…
W skrócie przedstawię charakterystykę rozwoju mowy w poszczególnych niepełnosprawnościach.
Mowa – niepełnosprawność umysłowa w stopniu lekkim:
– mowa rozwija się późno,
– często występują wady wymowy,
– mały zasób słownictwa,
– pojedyncze wyrazy wypowiada około 3 roku życia, a zdania w wieku 5 – 6 lat,
– często pojawiają się agramatyzmy.
Mowa – niepełnosprawność umysłowa w stopniu umiarkowanym:
– rozwój mowy jest znacznie opóźniony,
– pierwsze wyrazy pojawiają się około 5 roku życia, a zdania około 7 roku życia,
– buduje proste zdania,
– mowa jest niewyraźna, wadliwa,
– występują liczne agramatyzmy,
– wypowiedzi mają ograniczony zasób słownictwa i nie zwierają pojęć abstrakcyjnych.
Mowa – niepełnosprawność umysłowa w stopniu znacznym:
– rozwój mowy jest głęboko opóźniony,
– pojedyncze wyrazy pojawiają się w wieku szkolnym,
– często nie buduje zdań,
– wypowiada się monosylabami lub jednym wyrazem,
– niekiedy używa prostych zdań,
– mowa jest bełkotliwa,
– nie odmienia przez przypadki,
– posiada minimalny zasób słownictwa.
Mowa – niepełnosprawność w stopniu głębokim:
– mowa niewykształcona,
– opanowuje w 2-3 wyrazy,
Działania rehabilitacyjno – terapeutyczne zawsze wspomagają naturalny proces rozwoju, a także podtrzymują uzyskane funkcje i je doskonalą.
(Magdalena Lachowska – logopeda, neurologopeda tel.+48512079772), www.stokrotka.org