Martwicie się

  • trudnościami szkolnymi lub zachowaniem swojego dziecka
  • trudnościami w czytaniu
  • niską samooceną, która jest powodem Twoich niepowodzeń
  • innymi problemami natury psychologicznej