mgr Magdalena Lachowska

„…mów dziecku, że jest dobre,

że może, że potrafi…”

J.Korczak

 

Pracuję z dziećmi od 20 lat. Jestem neurologopedą, logopedą, specjalistą wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka, oligofrenopedagogiem oraz dyplomowanym nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej.

Wykształcenie:

Studia PodyplomoweNeurologopedia – Uniwersytet Śląski w Katowicach,

Studia Podyplomowe – Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu,

Studia PodyplomoweOligofrenopedagogika i metody korekcyjno – kompensacyjne – Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach,

Studia Podyplomowe Logopedia – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,

 

Pedagogika w zakresie Edukacji Wczesnoszkolnej – Wyższe dzienne studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

SZKOLENIA ZAWODOWE:

  1. „Metoda diagnozy i terapii dziecka z grupy ryzyka” – 2013,
  2. „Makaton Program Rozwoju Komunikacji” – 2011,
  3. „Ustno-twarzowa terapia z zastosowaniem elementów neurofunkcjonalnej reorganizacji i neuromatorycznej regulacji” – 2010,
  4. „Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego (alalia). Diagnoza i usprawnianie” – 2009,
  5. „Zastosowanie ustno – twarzowej terapii regulacyjnej wg koncepcji Castillo – Moralesa u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym” – 2003,
  6. „Zaburzenia głosu – diagnoza, leczenie, rehabilitacja” – 2003,
  7. „Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego” – 2002,
  8. Diagnoza i terapia jąkania z uwzględnieniem „Zmodyfikowanego programu psychofizjologicznej terapii Jąkających się” – 2001,
  9. „Profilaktyka logopedyczna” – 2001,

 

od 2000r. – jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Uczestniczę w szkoleniach logopedycznych oraz w innych formach dokształcających o niżej wymienionej tematyce:

Logopedia w teorii i praktyce,

– Dziecko z afazja ruchową w przedszkolu i szkole,

– Spektrum autyzmu – spektrum metod. Nauka i praktyka,

– Istota zmysłu wzroku i słuchu w rozwoju dziecka – zaburzenia, diagnoza i terapia,

– Wieloaspektowy charakter oddziaływań logopedycznych w zaburzeniach mowy,

– Opóźnienia w rozwoju mowy o różnorodnej etiologii,

– Diagnoza i terapia dysglosji, Komunikacja językowa w ujęciu interdyscyplinarnym,

– Wybrane obszary zagadnień głosu,

– Kompleksowy charakter opieki nad pacjentem z uszkodzeniami mózgu,

– Terapia logopedyczna dzieci z Zespołem Downa i obniżoną sprawnością intelektualną,

– Wspomaganie rozwoju mowy dziecka harmonijnie rozwijającego się i z Zespołem Downa,

– Wczesne problemy neurologiczne w rozwoju dziecka – rozpoznanie, diagnoza, terapia,

– Świat dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Teoria, praktyka, prawo oświatowe,

– Dziecko z rozszczepem w oczach ortodonty, chirurga i logopedy,

– Status zawodowy logopedy oraz prawne i merytoryczne uwarunkowania diagnostyki logopedycznej,

– Psychostymulacyjna metoda kształtowania mowy i myślenia,

– Nauka czytania krok po kroku,

– Podstawy wczesnej interwencji logopedycznej,

– Logopedyczna metodologia diagnozowania afazji,

– Metody diagnostyki logopedycznej,

– Nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z dziećmi niesłyszącymi,

– Wykorzystanie technik dykcji w terapii logopedycznej w ujęciu Bogumiły Toczyskiej,

– Ustawienie głosu, technika wyrazistości mówienia i inne problemy związane z emisją głosu,

– Problemy diagnozy i terapii logopedycznej dzieci upośledzonych umysłowo głębiej i znacznie.