WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNA

WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNA
Wczesna interwencja logopedyczna to oddziaływanie logopedyczne ukierunkowane na dziecko we wczesnym okresie jego rozwoju od urodzenia. Rozwój każdej funkcji, w tym także mowy trwa od poczęcia. Wiele czynników może negatywnie wpływać na ukształtowanie się mowy. Mogą one działać w okresie prenatalnym, okołoporodowym czy też w pierwszych dniach życia niemowlęcia. Wczesne rozpoznanie następstw działania tych czynników, stwarza możliwość wczesnej interwencji, której celem jest zapobieganie zaburzeniom mowy.
Należy zwrócić uwagę na dzieciaczki obciążone wywiadem prenatalnym, okołoporodowym i wczesnego dzieciństwa.
PROFILAKTYKA LEPSZA OD LECZENIA…
(Magdalena Lachowska – logopeda, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka tel. +48 512 079 772),
www.stokrotka.org